Agile Trainings

Projesi Tartışması Reklamlar

Agile Certification Program

24 Hours (4 days)

Bu programın sonunda katılımcılar çevik yaklaşımlarla ürün/proje planlamayı, erken ve sürekli değer üretimi için gerekli olan inovasyon kültürünün bileşenlerini ve böyle bir kültürü hayata geçirebilmek için uygulanabilecek çevik yaklaşımların temel prensip ve kurallarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklardır.

İş beyin fırtınası

Agile Project Management Approaches and Applications

14 Hours (2 days)

The competencies of Agile team members are developed within the scope of Agile Manifesto and principals using Agile project management approach.  

 

This training is introduced as a 2 days program focusing on methodology and applications. It is based on PMI-ACP® references and well accepted practitioners all over the world.

İş planı

Scrum Fundamentals

14 Hours (2 days)

Scrum is one of the most effective frameworks amongst Agile software development methodologies.  Besides defining the structure of a project management framework, Scrum introduces new roles and a different understanding of management. The value of implementing Scrum will be maximum when this change process is managed successfully.

 

Business Meeting

14 Saat (2 gün)

Scrum Master is the main responsible for ensuring that Scrum is implemented correctly in an organization, following up the improvement and solving the impediments that prevents success.

İş Beyin Fırtınası

Agile Leadership Training

14 Hours (2 days)

Çevik dönüşüm liderlerine yönelik olarak hazırlanan bu eğitimde, belirsizliğin yüksek olduğu ve öngörülemeyen durumlara hızla uyum sağlamanın gerektiği bir iş ortamında, çeviklik kültürü, çevik liderlik, kurumsal çeviklik gibi kavramların nasıl yorumlanması gerektiği ve nasıl hayata geçirileceği irdelenecektir. Scrum, Kanban gibi farklı agile yaklaşımların arkasındaki temel felsefe ve değerlerin çeviklik kültürü ve liderlik ile olan ilişkisi teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacaktır. Ayrıca çevikliğin kurum bünyesine yaygınlaştırılması için kullanılabilecek farklı ölçeklendirme modellerinden bahsedilecektir.

Business Meeting

Product Owner 

14 Hours (2 days)

Product Owner is responsible for product development, defining the prioritizations and planning of the product in Scrum. Product Owner aims to maximize the value of the product

You can contact us for detailed information about our trainings.